Elektri võrgutasude tõus jääb ära

Eesti elektri võrgutasude tõus jääb ära hoolimata elektri hinnatõusust. Energiavõrkude süsteemihaldur Elering esitas konkurentsiametile taotluse mitte tõsta elektrihinna suurenemisest tingitud võrgutasusid ja katta kasvanud kulud ettevõttele laekunud muu tulu arvelt....